pijl

Soorten akoestische onderzoeken

Hogere grenswaarde onderzoek

Indien binnen het aandachtsgebied van een weg en/of een spoor de zogenaamde voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kan het bevoegd gezag door middel van een hogere geluidbelasting (‘hogere waarde’) toestaan.

lees verder...

Reconstructieonderzoek

Fysieke wijziging van een weg kan gevolgen hebben voor de bebouwing rondom de betreffende weg. Het gevolg kan als positief (geluidafname) of negatief (geluidtoename) worden ervaren.

lees verder...

 

Reflectieonderzoek

Een nieuwbouw plan realiseren midden in een bestaand gebied kan gevolgen hebben op de gevels van de bestaande bebouwing.

lees verder...

Quickscan onderzoek

Als in een studie fase twijfels zijn over haalbaarheid van een nieuwbouwplan ten aanzien van geluid, kan een quickscan onderzoek meer duidelijkheid verschaffen.


lees verder...