pijl

Quickscan onderzoek

Als in een studie fase twijfels zijn over haalbaarheid van een nieuwbouwplan ten aanzien van geluid, kan een quickscan onderzoek meer duidelijkheid verschaffen.

Om in een vroeg stadium te bepalen of een bouwplan haalbaar is, hoeft geen gedetailleerd en uitgebreid onderzoek te worden uitgevoerd. Een eenvoudige akoestische haalbaarheidsstudie op basis van geluidcontouren kan een duidelijk en helder antwoord geven op de vraag of het project kostentechnisch rendabel is en het project daardoor haalbaar is.

Hetzelfde geldt wanneer bij afscherming van een bouwplan uit een aantal varianten gekozen moet worden. Zoals: kan het best een geluidwal worden aangelegd, of juist een geluidscherm? Of een combinatie van beide? Ook dan kunnen geluidcontouren snel inzicht geven voor de meest rendabele oplossing.

 

RS Akoestiek kan uw bouwplan en/of gewenste geluidafschermende maatregelen, snel en op een simpele wijze middels geluidcontouren beoordelen. De effecten van de verschillende varianten worden op een heldere manier aan u gepresenteerd.

Contact