pijl

Reflectieonderzoek

Een nieuwbouw plan realiseren midden in een bestaand gebied kan gevolgen hebben op de gevels van de bestaande bebouwing.

Bij het realiseren van nieuwbouw te midden van of rondom bestaande bebouwing kan de geluidbelasting van de bestaande bebouwing toe- of afnemen:

  • de geluidbelasting neemt toe door reflectie van het geluid tegen de nieuwe gebouwen;
  • de geluidbelasting neemt af door afscherming van het geluid door de nieuwe gebouwen.

 

RS Akoestiek kan de invloed van het nieuwbouwplan middels een reflectieonderzoek voor u in kaart brengen. En waar nodig kunnen bijpassende geluidwerende maatregelen geadviseerd worden.

Contact