pijl

Akoestisch adviesbureau RS Akoestiek

RS Akoestiek is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met meer dan 20 jaar ervaring in het uitvoeren van akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, akoestisch onderzoek railverkeerslawaai en geluidweringsonderzoek.

Wegverkeerslawaai onderzoek & railverkeerslawaai onderzoek

akoestisch onderzoek weg-verkeer-lawaai

Nederland is een dichtbevolkt land. Steeds vaker worden woonlocaties gezocht vlakbij drukke wegen en spoorlijnen. Voor een goed en een realiseerbaar woonklimaat is dan extra aandacht nodig voor geluidsoverlast.

 

Lees verder...

Geluidweringsonderzoek

akoestisch onderzoek weg-rail

Bij nieuwbouw, verbouw en tijdelijke bouw van geluidgevoelige gebouwen vindt, voor de Omgevingsvergunning toetsing van geluidwering van de gevel en/of het dak plaats. De mate van de geluidsisolatie van de gevel en/of het dak moet voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen.


Lees verder...

Galmbeheersing onderzoek

akoestisch onderzoek galm

Galm in een ruimte wordt veroorzaakt door het weerkaatsen van geluid op harde niet absorberende oppervlakken. Middels toepassen van geluidabsorberende materialen en elementen kan de akoestiek in de ruimte worden verbeterd.


Lees verder...

Een helder advies, met een boodschap waar u iets aan heeft. Daar gaat het om!

RS Akoestiek zorgt voor een snel, optimaal en adequaat akoestisch advies. Uw project krijgt de volledige specialistische aandacht die nodig is om het succesvol af te ronden.

Contact

akoestisch onderzoek zwolle-skyline-dag