pijl

Galmbeheersing

Galm in een ruimte wordt veroorzaakt door het weerkaatsen van geluid op harde niet absorberende oppervlakken. Middels toepassen van geluidabsorberende materialen en elementen kan de akoestiek in de ruimte worden verbeterd.

In de gemeenschappelijke verkeersruimten van woongebouwen, zoals gangen, lifthallen, trappenhuizen of besloten galerijen, mag het volgens het Bouwbesluit niet te veel galmen. De nagalm kan worden tegengegaan door toepassing van geluidabsorberende materialen.

Het Bouwbesluit geeft de rekenwijze voor de benodigde totale geluidsabsorptie. Deze wordt bepaald door het volume van de ruimte en het materiaalgebruik.

 

RS Akoestiek zoekt in overleg met de opdrachtgever naar het juiste materiaalgebruik om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Contact