pijl

Nieuwbouw 21 woningen Den Hulst te Nieuwleusen

Omschrijving project

Nieuwbouw 21 woningen met één of twee bouwlagen op het voormalig terrein ‘Partycentrum De Deel’ in de hoek van de Rollecate en de B.H. Spijkerweg

Opdrachtgever

Beyond Now b.v. te Utrecht

Werkzaamheden RS Akoestiek (akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai)

RS Akoestiek heeft voor dit bouwplan een wegverkeerslawaai akoestisch 3D-rekenmodel opgesteld waarmee de toekomstige akoestisch situatie in beeld is gebracht (zie afbeelding hieronder). De berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen is getoetst aan de Wet geluidhinder en gemeentelijke geluideisen. 

Bijzonderheden  

  • Zeer hoog geluidbelaste locatie vanwege N377
  • Plangebied op het rand van de overgang van 70 / 80 km/uur van de N377
akoestisch_onderzoek_3e_foto_2.jpg