pijl

Nieuwbouw 18 woningen Veersedijk te Hendrik Ido Ambacht

Omschrijving project

Nieuwbouw 18 woningen met driebouwlagen aan de Veersedijk te Hendrik Ido Ambacht

Opdrachtgever

GBS Architecten

Werkzaamheden RS Akoestiek (wegverkeerslawaai onderzoek en geluidweringsonderzoek)

RS Akoestiek heeft voor dit bouwplan een wegverkeerslawaai akoestisch 3D-rekenmodel opgesteld waarmee de toekomstige akoestisch situatie in beeld is gebracht (zie afbeelding hieronder). De berekende geluidbelasting op de gevels van de woningen is getoetst aan de Wet geluidhinder en gemeentelijke geluideisen en gecumuleerd met de optredende geluidbelasting vanwege het industrielawaai.

Tevens is op basis van de gecumuleerde geluidbelasting de geluidwering van de gevels bepaald en getoetst aan de in het Bouwbesluit gestelde geluidweringeis. 

Bijzonderheden  

  • Woningen liggen op een talud
  • Dove voor- en zijgevels vanwege het industrielawaai
akoestisch_onderzoek_2e_foto3.jpgakoestisch_onderzoek_1e_foto2.jpgakoestisch_onderzoek_2e_foto2.jpg